LUNA (A HALLOWEEN SPECIAL)

Illustrated by Jericatures

LUNA (A Halloween Special)

sa bawat galaw ng kanyang ulo…

mayroon siyang nakikita at di nalilito

mabilis ang iling kaliwa’t kanan ito

sabay lipad saan kaya ito dadapo

sa aking balikat pala ang kanyang napili

napakagaan ang kanyang paglapag pati

kung tawagin ko siya’y “Sebastian” at naglalambing 

nag-iingay sa aking tabi’t parang may sinasabi

katulad mo’y parang inakay sa kanilang tabi’y umaalis

pinagmamasdan ang sarili’t dali-dali kang tumalilis

hinahanap ang kasagutan sa sakit na nakakatangis

takot na takot sa agilang nakaumang at tunay na mabangis

sa gabing madilim sinundan mo’y kaluskos at biglang may humataw

ang nakakasalubong mo’y hindi lang dalaw

sila’y gumagala’t paroo’t parito ang galaw

hoy! hindi ito ang iyong lugar at ikaw ay isang singaw

bigla kang nagimbal takot na takot at tumakbo

paglabas mo’y nagkasalubong nga tayo

ang iyong titig sa akin at nakilala mo ba ako

marahil nga’t sa ating mundo’y nahagilap mo ako

isang babae’t maiksi ang kanyang buhok

nakasuot ng wari ko’y t-shirt at hapit na pantalon

walang sapin sa paa’t ang mukha’y nakatago ng kanyang buhok

isang libro ang kanyang hawak at nagtatatakbo sa isang sulok

nagkikita tayong madalas sa panaginip

nakikita kita sa madilim na lugar ay sumisilip

ang kabilin-bilinan ko sa iyo’y huwag ka ng babalik

doon ay may mabagsik na bantay at siya’y kahindik-hindik

minsan na ako sa gitna ng kadiliman ay tumambay

iba’t-ibang mukha ang aking nakatagpo’t sila’y umaaray

sila’y naghihinagpis at kalungkutan ang kanilang taglay

sa katititig ko’y kamuntik na akong lunukin ng bantay

hindi ko rin alam kung bakit kailangan kang huminto

wala sa madilim ang kasagutan at huwag kang malilito

harapin ang katotohanan at ang Diyos lamang ang may tanto

sana’y alam ko rin ang kasagutan ngunit patawad iyan ang totoo

marahil tayo’y magkatulad sa hindi pangkaraniwang buhay

ang aking mga ibon sila’y nakita mo na sa aking bahay

nakita ko ang iyong ginuhit na ibon at iniba mo lang ang kulay

sa aking panaginip ikaw ay malakas at buhay na buhay

ang aking koleksyon ng mga ibon sa bintana’y aking napagmasdan

sina “Mercedes at Sebastian” ay mga pamagat ng aking kuwentong tapusan

sa kuwento ni Sebastian ay may dalawang sementeryo sa aming lugar

napagtanto ko na’t huwag ka ng matakot at ikaw ay nasa Kanya ng kaharian

si “Sebastian” ay ang sampung taong batang mahilig magsulat at nagkipkip ng libro

mahilig din syang magbasa sa madilim at mayroon daw syang kaibigan na babaeng multo

inilarawan ng bata ang kanilang pagkikita sa hardin at ibinaon malapit sa fountain ang kanyang libro

ireregalo nya sana sa ama ang libro para sa Pasko ngunit nawala si Sebastian sa kagubatan kasama ng kanyang tiyo

sa palagay ko’y hindi na magkrukrus ang ating landas at ito’y huli na

palagay na ang iyong loob at nakausap ko na rin ang iyong ama

hindi siya naniniwala ngunit nasabi ko rin ang bilin mo gaya ni “Sebastian”

ito’y magsisilbing huling tula sa iyong koleksyon at paalam, Luna!

Written by MRS. PUNK ROCK CIELITO’S #EBIGAN BOOK

Ang aking kuwento’y isang kathang-isip po lamang. Kung ito’y may pagkakahawig sa inyong pangalan (patay man o buhay), pook at pangyayari. Ito’y hindi ko po sinasadya at nagkataon lamang.

Illustration by JERICATURES

The blogs written by Mrs. Punk Rock Cielito. Illustration by Jericatures

Happy International Women’s Day 2021, “POUR HOMME” Happy Father’s Day 2020!, BRIDGING THE GAP (A VALENTINE’S DAY BLOG), TOOTSIE ROLL (A DOG’S LIFE), THE VERY ROCKY ROAD (Happy Father’s Day 2021)

Here’s the good news. Due to insistent public demand of our readers, Mrs. Punk Rock Cielito and Jericatures will launch their first ENGLISH comic series next year! It will be published in our Valentine’s Day 2022 issue. We will keep you updated. That’s really Pilyamazing! SUBSCRIBE NOW! Maraming salamat po.

Leave a Reply