#funforfan

TOUCH-ME-NOT

WHEN DO YOU SAY “NO?”  “iyong  gusto kong magmatigas “huwag mo na akong utusan!” kaya lang tsk! tsk! “outside de kulambo” ako nito kapag nagkataon.” – Mos K. To ang kanyang talagang […]

GRAPE LOVE

THE OLDER THE GRAPES THE SWEETER THE WINE. On July 8, 2017, Pilya Blog Magazine joined the 20th Wedding Anniversary Party of Janette and Gerry. It was a surprise party […]