TIMELESS INCOGNITA

THE SUBENIR COVER of the 6th Annual PCGB Valentine’s Party and the Search for Mrs. Valentine & Mrs. Charity 2020. That’s really Pilyamazing! Maraming salamat po. 
The lovely candidates of “Mrs. PCGB Valentines 2020” in their Filipiniana Attire. They’re really Pilyamazing! Photography by Maria Ces Seidel

 Bernadette Hofbaur

 Best in Filipiniana: Mercy Zabold-Schneider

nakakawangis mo ba’y isang paru-paro

madalas palipat-lipat ng puwesto

ang mga kasangkapan sa kuwarto

umiikot kaya madalas kang mahilo

umuusad ng dahan-dahan ang bulati

katulad mo rin bang madulas dati

nakakapuslit sa daang akala mo’y mabuti

kahit saang magtungo ay nababati

Aloha Eister

Jessa Lopez-Knapp

gaya ng kuwento ng isang tipaklong

kung tag-araw ikaw ay sumusulong

kung tag-ulan naman ay sumisilong

nakakabagot talaga ang nagkukulong

katulad mo rin ba ay isang langgam

mabagsik ang kagat sa aking pakiramdam

kung minsan ay ayaw kitang katalamitam

ibig ba kitang tirisin ng walang agam-agam

Kris Flagner

Marjorie Platter

o di kaya ikaw ay isang malaking suso

hindi mawaglit sa aking isipan ang iyong nguso

sa loob ng iyong bahay ay pulang-pula katulad ng puso

iyan ang aking namana sa iyo ang sabi ng aking esposo

maihahantulad ka rin ba sa isang palaka

lumalaki ang boses at humahaba ang dila

ang luntiang kulay sana’y magbigay himala

ilabas ang suwerte basta’t may subong pera

Joanna Tscharntke

ngunit para sa akin ikaw ay isang luntiang dahon

hindi malalagas o matutuyo masungit man ang panahon

dumarating ako’t may walis tingting at tinatanggap ang hamon

wakas na ang kabanata ng sermon at ako’y may pusong mamon

by Mrs. Punk Rock Cielito

Paunawa: Ang mga larawang ito ay walang kinalaman sa sinulat ng may-akda. Ang blog na ito ay pawang kathang-isip lamang. 

That’s really Pilyamazing!

Maraming, maraming salamat po!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.