SUBENIR

sina Ateng at Ditse’y nagpapaligsahan sa pangongolekta paramihan sila ng tipar na pinupuntahan at sila’y feeling bida binyagan o kaarawan o kasalan o anibersaryo man at sila’y nangunguna abot kayang […]