MRS. PUNK ROCK CIELITO

NEW NEW NEW

THE FIRST COMIC STORY OF MRS. PUNK ROCK CIELITO

“SPIKE” Misch Masch is available in April 2022 by ONLINE SUBSCRIPTION.

2nd PICTORIAL
 THE TALES FROM THE WOODS. My first book, #EBIGAN is now, 12 Euro (mit Versand within Germany only). This is a compilation of my poems from childhood, college years and adult life as a Filipino with photo memories. It includes #EBIGAN,the same title of my blog about the kinds of friends in social media,”Loads of Bananas”(Pinoy Jeepney),”Que Dios Te Bentiga”(Black Nazarene of Quiapo)”My Pecking Order”(Litsong Manok) and many others. It is Medium(A5) Hardcover with 96 white pages of unique Tagalog poems. The books are only available in Germany.

#EBIGAN by Mrs. Punk Rock Cielito

#EBIGAN book. A compilation of personal poems of Mrs. Punk Rock Cielito. It is written in Tagalog. It is published in 2017 in Bayern, Germany.

€12.00

Photography by Maria Ces Seidel

My first. My joy. My pride. 

panahong ng tag-lamig at sa kasukalan ng gubat ay dito ako madalas mag-inat

patutunugin ang aking mga buto’t sa mga puno’y bahagyang lumalapat

lumalanghap ng sariwang hangin at lumalakad habang ang mga paa’y mabigat

hinahampas ang mga dahon at gamit ko’y ang napulot kong patpat

patong patong ang aking suot at talagang makapal at ako’y giniginaw

kinikiskis ang aking mga palad at ang aking mga kamay ay mapusyaw

nagmamadaling inumin ang kapeng baon at mainit sa tasa’y umaapaw

naibsan man ang ginaw at nainitan ang sikmura ngunit may nginig sa aking balintataw

ang kape’y nakakapapagpainit ng katawan at halika’t sandali

ngunit hindi ng aking damdaming Pinay O nasaan na ang aking kakayahan pati

wari ko’y may kulang at ang mga ibon sa aking paligid ay walang tigil sa paghuni

bahagya akong nilingon ng mga usa at ako’y nakapag-isip ng mabuti

Photography by Maria Ces Seidel

This is my best time in the woods. I love it!
dito nga sa gitna ng gubat ako’y unang nakapag-isip ng maisusulat
ang mga puno’t dahon at ang mga insekto’t ibon ang aking mga miron at ako’y namulat
ang aking mga karanasan bilang isang Pinay ang aking ibig at parang may gayumang may talab
paiba-iba man ang panahon ngayo’y ang aking puso’t damdamin ay nag-aalab
BOOKPICTORIAL5.jpg
The beauty and serenity of the woods inspire me to write.
sa loob nga ng mahigit na isang taon ay nagbunga ang aming pag-uulayaw
kakaibang mga ideya ang dulot “GUMAMELA UMBRELLA” at ng mga dahong sumasayaw
ang mga puno “Carla’s Tree” ,ang mga palaka “Jumping Kokak”, at “13 Roses” ako’y natitinik
ang paghaharutan namin ng mga ibon “Bird Stories” at sa S.E.L.F.I.E.” ako’y nasasabik

I love being surrounded with people who laugh.
ipinagmamalaki!heto na ang aking unang aklat!
naku!nauna na itong langaw magbasa’t lumapat
ayon kay “Cielito’s Zodiac” ang araw ko ngayo’y sisikat
kayo’y aking aaliwin at pangingitiin at ito’y patungkol sa ating buhay lahat!
“LIBRO,LIBRO,BILI NA KAYO NG LIBRO! SUKI,BABALUTIN KO NA BA’T 
GUSTO MO MAYROON PANG LASO?”
*************************************

#EBIGAN by Mrs. Punk Rock Cielito

#EBIGAN book. A compilation of personal poems of Mrs. Punk Rock Cielito. It is written in Tagalog. It is published in 2017 in Bayernj, Germany.

€12.00

Photography by Maria Ces Seidel
Photography by Maria Ces Seidel

(e)F+B(e)+(GAN)230 ——–>(e)+B(e)+(GAN)560

hindi naman siguro arithmetic (e)quation at papasa kayang maging chemical (e)quation

ano nga ba ang (e) at ito ba’y chemical reaction bagamat hindi (e)xplorer ay may mass-(e)nergy reaction

susuruin natin ang (e)lectronic configuration at may (e)lectron transport chain at mass-invasion

may (e)lectronegative elements at (e)xploitation at sila’y rapidly incr(e)asing among the (e)population

katulad ng hindi ko inaasahan siya’y bumulaga sa aking harapan

hindi lang para ako’y kumustahin kung hindi imulat din ako sa katotohanan

isang matalino’t sampung taong gulang na bata at ang pangalan ay Ethan

siya raw ay hindi pa makapag (e)F+B(e) pero kami raw ay (e)BIGAN

ang pangarap ni Ethan ay maging scientist bagamat hindi masyadong nakakakita 

masayahin siyang bata’t mahilig mag-imbento at natutuwa siya sa aking tula

katulad ko ba’y si “Iron Man” ng sabihin niyang kami’y magkasangga

hindi kita mabibigyan ng bagong laboratoryo, Ethan ngunit tayo’y magka(e)BIGAN na

#EBIGAN, do you know why? BECAUSE WE ARE CONNECTED.

Mrs. Punk Rock Cielito is Maria Ces Seidel, publisher of Pilya Blog Magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.